Основните предимства, свързани с изнесената логистика

За компаниите, които продават продукти онлайн (но не само), ефективното управление на логистичните услуги и складовите потоци е основен конкурентен фактор и оказва пряко влияние върху бизнес разходите и косвено влияние върху удовлетвореността на клиентите.

Предлагането на качествени стоки на конкурентна цена вече не е достатъчно за позициониране на пазар, който се характеризира с все по-разнообразни оферти и силна конкуренция: всъщност персонализираното пазаруване с различни възможности както по отношение на времето, така и на методите на доставка е от ключово значение за привличането на нови клиенти и за задържането на тези, които вече са ви клиенти. Не всички електронни магазини, особено в начална фаза, разполагат с добре оборудвани структури и достатъчен персонал, за да се справят с тези промени в един толкова динамичен пазар. Ето защо логистиката от трета страна често представлява най-добрият отговор за задоволяване на все по-взискателната клиентела.

Какво е изнесена логистика (или логистика от трета страна)? Терминът се отнася до решението да се възложи управлението на собствения склад, транспортните услуги и доставките на продуктите на външен партньор, специализиран в тази област.

Това е стратегия, която се възприема от все повече големи и малки компании за електронна търговия, нуждаещи се да се справят с постоянния ръст на онлайн покупките - +11% през 2022 г., според данните от последния доклад за европейската електронна търговия - и която принуждава дигиталните магазини да преминат от традиционни модели, управлявани вътрешно от компанията, към по-усъвършенствани модели на аутсорсинг, способни да оптимизират производствената верига и да се справят с нарастващото търсенето (например управление на пиковете).

  • Възложената на външни изпълнители логистика ще достигне оборот от 67,2 млрд. евро през 2019 г. до над 78 млрд. евро през 2025 г.
  • 65% от потребителите, които купуват продукти онлайн, завършват транзакцията едва след като проверят условията за доставка.

Предимствата на логистиката от трета страна

Според данни, публикувани наскоро от Statista, логистиката, възложена на външни изпълнители, е идеалното решение за МСП, електронната търговия и стартиращите предприятия и ще продължи да расте през следващите години, като от 67,2 млрд. евро оборот през 2019 г. ще достигне над 78 млрд. евро до 2025 г., подчертавайки необходимостта компаниите да поверяват част от производствената верига на специализирани компании, способни да предлагат високи стандарти на обслужване. Но какви са предимствата?

Намаляване на разходите. Дружество, което желае да управлява вътрешно цялата верига на доставките, от складирането на стоките до доставката на продукта, трябва да предвиди сериозни инвестиции по отношение на инфраструктурата и сградите, софтуера за управление на складове и доставки (Warehouse Management System - WMS), както и обучението на персонала. Тъй като това е значителен ангажимент по отношение на планирането и финансите и не е по силите на всички компании, особено на тези в начална фаза, логистичните услуги на трети страни могат да се окажат успешен избор: поверяването на управлението на склада, превозите и доставките на партньори, разполагащи с широко разпространени мрежи и ясно формулирани, ефективни и изпитани структури, ви позволява да модулирате услугата в зависимост от нуждите на клиента и наличните ресурси.

Оптимално управление на склада. Един от най-деликатните аспекти на притежаването на онлайн магазин е управлението на складовите наличности, връщането на стоки и увеличаването на пространството, необходимо за съхранението на стоките в периоди на пиково търсене. Използването на склад на трета страна може да предложи важни предимства: първо, това ви позволява да реагирате бързо на нуждите на пазара, да оптимизирате процесите на съхранение и изпращане, свързани с управлението на документацията, като по този начин оптимизирате пространството и времето.

Подобряване на обслужването. Според проучване, проведено в САЩ от Националната федерация за търговия на дребно, 65% от потребителите, които купуват продукти онлайн, завършват транзакцията само след като проверят условията за доставка. Следователно обслужването оказва силно влияние върху решението за покупка на даден продукт: времето за доставка, политиките за връщане и възможността за персонализиране на опаковката са само някои от аспектите, които могат да повлияят на процеса на покупка. Използването на подходящи инструменти и технологии е от съществено значение за веригата на доставки, способни да повлияят на производителността на компанията. Поради тази причина от решаващо значение е софтуер, позволяващ актуализиране на информацията за състоянието на складовите наличности и обработката на поръчките в реално време, което прави видимостта на проследяването и друга подробна информация достъпна за потребителите. Изборът на специализиран партньор ви позволява да имате незабавен достъп до качествени инструменти, като се започне с ИТ инструменти, способни да интегрират процесите на логистиката и управлението на склада, за да предложат на клиентите точна информация в реално време

Тенденции в изнесената логистика

Всеки, който избере външна логистика, може да разчита на значителни ползи по отношение на ефективността и оптимизацията на ресурсите, но това не е всичко: тази стратегия се развива непрекъснато и позволява на малките предприятия да се запознаят с нови начини за управление на дейностите и да използват основните тенденции в индустрията, като например:

Ръст на автоматизираните процеси. Сред тенденциите в логистиката на трети страни все по-централна роля заемат автоматизираните процедури, способни да държат под контрол производствения процес на дадена поръчка. Изкуственият интелект и софтуерът, който интегрира наличностите в склада и информацията, свързана с проследяването на пратките, са идеалният избор, който може да повиши ефективността на производството.

Устойчивост. Нарастващата осведоменост и интерес към въпросите на околната среда и устойчивостта от страна на потребителите и марките, винаги по-ориентирани към опаковки с екологични материали, се превръща в ключов фактор при избора на доставчици на логистични услуги: тенденция, която не може да бъде пренебрегната и насърчава участващите компании да оптимизират своите процеси.

Потребителите стават все по-взискателни и внимателни към качеството на услугите, което кара компаниите да отделят все по-голямо внимание на клиентското изживяване. Проследяването на пратките в реално време, персонализираните варианти за доставка, бързото и точно съдействие и възможността за избор на време и методи за доставка и връщане сега са от съществено значение за позиционирането на изключително конкурентния пазар.

За електронната търговия и за малките и средните предприятия не е лесно да намерят решения, способни да осигурят адекватни и навременни отговори на исканията на техните клиенти. Mail Boxes Etc. е идеалният партньор за персонализирана логистика, която е в съответствие с вашите бизнес нужди, с гъвкави и автоматизирани решения - от обикновена доставка до събиране и връщане, от складово съхранение до отпечатване на документи и професионално опаковане.

Свържете се с най-близкия център на MBE и открийте всички професионални решения, съобразени с вашия бизнес!