Брандинг и корпоративна идентичност

Много често изборът на потребителите за дадена стока или услуга е въпрос на навик. Когато са изправени пред голямо разнообразие, хората избират това, което познават. Превръщането на един бизнес или една марка в разпознаваема, започва с изграждането на идентичност.

Създаването на лого, цветове, шрифтове и елементи, които да използвате в своите продукти и рекламни визии, е изключително важно, за да положите основите на успешен бранд, който след това да налагате с постоянство.

Доверете се на професионалистите в МВЕ, които ще ви помогнат да стартирате или ре-стартирате бизнеса си, с ефектна и отличителна визия и идентичност.

Елементи на корпоративната идентичност:

  • Лого
  • Шрифт
  • Цветове
  • Символи, графични елементи
  • Уебсайт
  • Печатни материали (визитки, бланки, пликове, стикери, тефтери, продуктови опаковки, каталози, брошури, папки и тн.)
  • Униформи
  • Дизайн на офиса
  • Ценности и мисия на компанията