Какви са стратегиите и мерките, които бизнесът за електронна търговия може да приложи, за да оптимизира разходите за доставка, предлагайки качествена услуга.

За един бизнес, занимаващ се с електронна търговия оптимизирането на разходите за доставка на продаваните стоки е от основно значение.

Ръстът на онлайн продажбите, регистриран в световен мащаб през последните години, позволи на онлайн предприятията да разширят и консолидират предлаганите от тях продукти, но същевременно доведе до необходимостта да се инвестира в адаптиране на процесите, свързани с логистиката, като складиране и транспорт, за да се реагира бързо на променящите се навици и потребности на все по-многобройна и сегментирана клиентела. Разходите за превози са един от елементите, които оказват най-голямо влияние върху финансовите отчети на дружествата, които продават онлайн, и обикновено се поверяват на външни участници, куриери и специалисти по логистика, които имат съществена задача, а именно навременното пристигане на продукта до местоназначението му по начина, установен по време на етапа на покупката. Това е крайната фаза на един процес, който, ако се управлява професионално, е в състояние да допринесе за развитието на печеливш бизнес, но също така и да насочи избора на тези, които купуват онлайн: според данни, предоставени от Института Баймар, 45 % от потребителите, които започват онлайн покупка, без да я завършат (явление, известно като "изоставяне на количката"), правят това, защото смятат, че разходите за доставка са твърде високи, а 22 % се отказват и изоставят количката поради твърде бавното време за доставка. Ето защо за компаниите става важно да оптимизират разходите за доставка, като разчитат на външни специалисти, и същевременно да се опитат да сведат до минимум въздействието на неадекватното управление върху крайния потребител, като съгласуват логистичните процеси с нуждите на потребителите, за да предложат бърза доставка, надеждни срокове и персонализиране на услугата. Нека заедно разгледаме стратегиите, които могат да бъдат приложени от онлайн магазините, за да се случи това.

  • 75% от интернет потребителите са купували стоки или услуги онлайн през последните 12 месеца.
  • Понастоящем обемът на онлайн покупките нараства с повече от 10 % годишно.

Стратегии за оптимизиране на разходите за доставка

Според проучване, проведено от Евростат, 75% от потребителите, които обичайно използват интернет, са закупили стоки или услуги онлайн през последните 12 месеца; а в последния доклад за европейската електронна търговия се посочва, че обемът на онлайн покупките в Европа понастоящем нараства с над 10% годишно. Това са значими цифри, които, от една страна, подчертават потенциала на една постоянно разширяваща се система за продажби, но от друга страна, задължават предприемачите да правят разумни инвестиции и внимателно да планират всички етапи на производствената верига: за някои предприятия разходите за управление на стоките остават високи, а навлизането на пазар, на който конкурентите са в състояние да предложат изключително изгодни условия за доставка, съвсем не е лесно. Всъщност в играта са включени редица фактори - теглото, размерът на опаковката и видът на опаковката: нека ги разгледаме подробно.

Размер и тегло. Основната тарифа обикновено се изчислява въз основа на обемното тегло, т.е. съотношението между действителното тегло и размерите на пратката. Това може да варира при различните куриери.

Дестинация. Дестинацията на пратката оказва влияние върху тарифата, начислявана от куриера. Изчислението се извършва чрез определяне на местоположението на получателя и мястото на получаване на стоките. За тези райони, т.нар. зони, се прилагат различни тарифи, които могат да увеличат крайната цена.

Вид и опаковка на стоките. Стойността на съдържанието на доставката също оказва значително влияние върху крайната ставка. Доставката на бутилки вино, произведения на изкуството или ценни продукти като цяло може да изисква специална опаковка, застраховка или специфична документация, което ще увеличи цената на куриерската услуга.

Как най-добре да оптимизираме разходите за дадена пратка? Най-изгодният начин е всеки път да избирате услугата, която най-добре отговаря на вашите нужди, в съответствие с исканията на всеки клиент. Ето няколко полезни съвета за намаляване на това разходно перо и за подобряване на ефективността и конкурентоспособността на вашия бизнес:

  1. Съобразете размера на опаковката с продуктите. Подобряването на съотношението размер/тегло в зависимост от вида на продаваните стоки е възможно и позволява да се получат множество ползи: на първо място, необходимо е внимателно да се анализират характеристиките на продуктите и да се избягват прекалено големи кутии и пликове - избор, който би довел до необходимостта от влагане на вътрешни опаковъчни материали, което води до увеличаване на теглото. Кутиите от велпапе, които са малко по-големи от изпращания артикул, означават, че няма да се повреди съдържанието и ще се използва само наистина необходимата опаковка: въздушни възглавници и балончета са идеалните решения, за да се избегне добавянето на допълнително тегло, като се получат най-изгодните цени от куриерите. Функционално решение за електронната търговия може да бъде възлагането на услугата на външни изпълнители, като се разчита на професионалисти, които могат да предложат широк спектър от услуги и цени, които варират в зависимост от вашите нужди.
  2. Изберете превозвача в зависимост от дестинацията. За бизнес в областта на електронната търговия, който продава както в собствената си страна, така и в чужбина, е от съществено значение да се прецени внимателно пътят, който стоките му трябва да изминат, за да стигнат до местоназначението си, и да се вземе предвид възможността да се прибегне до услугите на множество куриери, независимо дали те са международни играчи или местни фирми. В този контекст е важно да се обмисли възможността за използване на услугите на многокуриерни играчи, които са в състояние да предложат конкурентни цени: компаниите, които разполагат с широка международна мрежа от пунктове за събиране и предаване, предлагат допълнителни предимства по отношение на практичността и персонализирането на услугата.
  3. Автоматизиране на етикетирането и проследяването. Организацията, която стои зад изпращането на пакет, влияе значително върху разходите на онлайн магазина. Квалифицираният персонал и адекватното обучение за организиране на документите, отпечатване и поставяне на етикети и проследяване на пътя на стоките са съществени аспекти за бизнеса с електронна търговия. Освен това прибягването до външни компании, които работят с модерни технологии и инструменти, може да оптимизира разходите за доставка и да помогне за намаляване на риска от грешки, като гарантира високо качество на услугата.
  4. Грижа за опаковката. Изборът и качеството на опаковката са пряко свързани с вида на стоките, които ще се изпращат. Деликатните стоки, като например в случая на изпращане на бутилки с вино, трябва да бъдат опаковани с особено внимание, за да се избегнат повреди и да се осигури подходяща защита по време на транспортирането. Необходимо е обаче да разполагате с висококвалифициран персонал и висококачествени опаковачни материали: и в този случай добра практика е задачата да се възложи на външни изпълнители, като се повери на специализирани фирми с професионализъм и ноу-хау, способни да отговорят на нуждите, свързани с вида на стоките.

Mail Boxes Etc. е идеалният партньор за оптимизиране на разходите за национален и международен транспорт, с широка гама от решения, способни да подобрят потребителското преживяване при пазаруване.

Изберете MBE и се възползвайте от уникална и гъвкава услуга, със специално разработени опаковки, подбрани въз основа на вида на стоките и съобразени с нуждите на вашата компания и вашите клиенти!