Кол център услуги

Предлагаме пълен набор от кол център услуги в партньорство със специализирана в сферата компания – „Кол Сел БГ“.

За всеки бизнес или предприемач можем да осигурим експерти, които да извършват ежедневното обслужване на клиенти.

Извършваме постоянно наблюдение на качеството на изпълнение и изготвяме  специализирани статистики и анализи, отчитащи резултатите от дейността, съобразени с изискванията на клиента.

Видове услуги:

 • Услуги с входящи обаждания
  • Техническа поддръжка
  • Телефон за обслужване на поръчки
  • Телефон за обслужване на промоционални игри, кампании и др.
 • Услуги с изходящи обаждания
  • Продажби по телефон/телемаркетинг
  • Гореща телефонна линия
  • Телефон на потребителя
 • Back office
 • Видео маркетинг и видео реклама