#PeoplePossible

2600+ магазина в над 50 страни предлагат професионални услуги в сферата на доставките, микрологистиката, маркетинга, графичния дизайн и печат. Вече и в България можете да намерите Вашия доверен партньор!


Кол център услуги

Като част от решенията от "А до Я", които предлагаме на нашите клиенти, в специално партньорство с кол център "Кол Сел БГ" можем да предложим пълен набор от кол център услуги. Оставете ни да бъдем вашият контакт за връзка с кол центъра, който се грижи ежедневните процеси да протичат гладко и защитава вашия интерес. 

Процесът на обслужване се основава на поддържане на редовни контакти с различни групи клиенти, което спомага за изграждане и контрол на отношенията между компанията и клиента. Предлагаме постоянно наблюдение на качеството на изпълнение, на обслужването, както и изготвяме  специализирани статистики и анализи, отчитащи резултатите от дейността, съобразени с изискванията на клиента.

Видове услуги:

  • услуги с входящи обаждания
  • техническа поддръжка
  • телефон за обслужване на поръчки
  • телефон за обслужване на промоционални игри, кампании и др.
  • услуги с изходящи обаждания
  • продажби по телефон/телемаркетинг
  • гореща телефонна линия
  • телефон на потребителя
  • Back office
  • видео маркетинг и видео реклама