#PeoplePossible

3150+ МВЕ центъра в 52 страни по цял свят предлагат професионални услуги в сферата на доставките, микрологистиката, маркетинга, графичния дизайн и печат. Вече и в България можете да намерите Вашия доверен партньор!


Защо да изберете MBE за вашия логистичен партньор

Правилното управление на логистичните процеси е от ключово значение за успеха на всеки бизнес. Но изисква комплексни познания и умения в разнообразни области като транспорт, съхранение, опаковане, финанси, административни дейности и затова трябва да бъде поверен в ръцете на професионалисти. Големите компании наемат експерти или изграждат цели отдели, които обаче изискват сериозен финансов ресурс. А собствениците на малки и средни предприятия често се опитват да се справят сами с всички нелеки задачи в логистиката на своя бизнес, което може да доведе до отдалечаване от основната дейност и забавяне на развитието на компанията.

 

 

МВЕ предлага професионални услуги в сферата на логистиката, които решават специфичните нужди на всеки отделен бизнес. Сред тях са получаване на стоки от доставчици, транспорт до мястото на съхранение, разтоварване, деклариране, преопаковане,  транспортно опаковане, маркиране, подготовка за изпращане, водене на документация, товарене и доставка до крайна дестинация. Поверяването на тези дейности на нашите експерти в МВЕ ще освободи време на всеки собственик или управител да се фокусира върху разрастването на своя бизнес. Имаме познанията и капацитета да управляваме и оптимизираме складовите процеси и всички задачи за съхранение на стоките на нашите клиенти - от приемането и контрола на количествата до обработката на инвентара, опаковането и връщанията.

Специално за онлайн търговците, МВЕ разработи и услуга за електронна търговия, която улеснява продажбите. Тя осигурява гъвкав начин за управление на всички пратки, включително процедурите за връщане, както и редовно отчитане, инвентаризация и специализирано опаковане, опции за доставка до вкъщи и плащане в магазина.