#PeoplePossible

2600+ магазина в над 50 страни предлагат професионални услуги в сферата на доставките, микрологистиката, маркетинга, графичния дизайн и печат. Вече и в България можете да намерите Вашия доверен партньор!


Телемаркетинг

Чрез своя национален партньор Call Cell, Mail Boxes Etc. предоставя професионални телемаркетинг услуги. Това означава, че можете да се съсредоточите върху основната дейност на бизнеса си и да оставите увеличаването на продажбите на нас.

Нашият опитен екип от търговци ще се погрижи за комуникацията с потенциални клиенти. Осъществяваме обаждания с цел представяне на вашите продукти или услуги на подходящи целеви аудитории или правим обаждания с цел директни продажби по телефона.

  • Изходящи обаждания с цел представяне на продукти и услуги пред целеви групи потребители или бизнес клиенти; контакт за обратна връзка и генериране на потенциални клиенти
  • Изграждане на база данни 
  • Директни продажби - провеждане на обаждания с цел директна продажба и регистриране на поръчки.
  • Организиране на бизнес срещи – представяне на продукт/услуга
  • Телефонни интервюта за целите на пазарни и маркетингови проучвания
  • Провеждане на телефонни интервюта с цел измерване на удовлетвореността на клиенти от получено обслужване и/или направена покупка.
  • Изготвяне на списъци с гости за събития – спрямо база данни; изпращане на покани, телефонна покана, потвърждение за присъствие.