Телемаркетинг

Продажбите по телефона все още са успешен метод в целия микс от търговски инструменти, които може да използвате, за да привлечете клиенти. Те обаче изискват време, усилия, обучение и подготовка на хора, които да ги правят.

За да използвате оптималните възможности на този канал за продажби, може да се обърнете към професионалната услуга за телемаркетинг на МВЕ.

Предоставяме я в партньорство със своя национален партньор CallCell. Така вие ще можете да се съсредоточите върху основната дейност на бизнеса си и да оставите увеличаването на продажбите на нас.

Нашият опитен екип от търговци ще се погрижи за комуникацията с потенциални клиенти.

Телемаркетинг услугата включва:

  • Изходящи обаждания с цел представяне на продукти и услуги пред целеви групи потребители или бизнес клиенти; контакт за обратна връзка и генериране на потенциални клиенти
  • Изграждане на база данни
  • Директни продажби - провеждане на обаждания с цел директна продажба и регистриране на поръчки.
  • Организиране на бизнес срещи за представяне на продукт/услуга
  • Телефонни интервюта за целите на пазарни и маркетингови проучвания
  • Провеждане на телефонни интервюта с цел измерване на удовлетвореността на клиенти от получено обслужване и/или направена покупка.
  • Изготвяне на списъци с гости за събития – спрямо база данни; изпращане на покани, телефонна покана, потвърждение за присъствие.