#PeoplePossible

3150+ МВЕ центъра в 52 страни по цял свят предлагат професионални услуги в сферата на доставките, микрологистиката, маркетинга, графичния дизайн и печат. Вече и в България можете да намерите Вашия доверен партньор!


Централен магазин - Garitage business park, сграда 3

Адрес

1766 София, ул. Донка Ушлинова 2, Garitage Business Park

Работно време

понеделник - петък (09.00 - 18.00)

Телефон

+359 884 629 696

E-Mail

office@mbe.bg

Мениджър

Виктория Иванова

CAPTCHA code