Стратегии и съвети за оптимизиране на логистиката за малкия бизнес

Веригата на доставките представлява основен елемент от производството на една компания, независимо от нейния размер и структура.

Въпреки това за едно МСП може да бъде трудно да приложи правилните стратегии и действия за ефективно управление на всички потоци и оптимизиране на всеки процес: през последните години логистичният сектор беше повлиян от значителни промени, които оказаха въздействие върху този сектор и реалностите в него.

Значителното нарастване на търсенето на по-съвършени продукти и услуги, свързано с все по-отчетливото развитие на онлайн търговията, също така подчерта необходимостта от по-големи складови площи, които е много трудно да бъдат осигурени в краткосрочен план. Това разкрива трудностите, които срещат МСП при посрещането на внезапни пикове в търсенето и при разработването на прости и рационални модели за развитие.

В този контекст се очертава необходимостта от движение към по-устойчива, гъвкава, интелигентна, цифровизирана и интегрирана логистика, която позволява преглед на всички процеси и значително намаляване на допустимите грешки в операциите. Трансформация, която изисква от малките предприятия бързо да интегрират нови решения и технологии и да възлагат услугите си на външни изпълнители, за да могат да управляват потоците по-ефективно.

Според доклада "Global Contract Logistics Industry 2022" световният пазар на логистиката възвръща силата си през последните години: след като през 2021 г. регистрира 8,7% годишен ръст, през 2022 г. аутсорсингът на логистични услуги постига допълнително увеличение от 7,1%.

Според проучване на McKinsey общите инвестиции в автоматизация ще нараснат с 3 до 5% до 2025 г., докато данните на Innovecs показват, че софтуерните интеграции правят веригите за доставки по-ефективни с 20%.

Логистичният аутсорсинг нарасна с 8,7% на годишна база през 2021 г. и достигна още +7,1% през 2022 г.

Според McKinsey общите инвестиции в автоматизацията на процесите във веригата за доставки ще нараснат с 3 до 5 % до 2025 г.

Основни логистични съвети за малки предприятия

Областите, в които се извършва трансформация на процесите по веригата за доставки от гледна точка на устойчивостта и интелигентността, днес са все повече - от опаковането до взъимодействието между различните етапи на веригата за доставки. Малките и средните предприятия се изправят пред непрекъснати предизвикателства. За да останат конкурентоспособни на пазара и да се развиват устойчиво, те трябва да съчетават производствения си опит със складовите услуги, които отговарят на очакванията на клиентите. Целенасочено да  инвестират в дигитализация на процесите. Ето някои съвети и логистични решения, които малките и средните предприятия могат да приложат на практика, за да се възползват от новите възможности в сектора и да отговорят на нуждите на дигиталната ера.

Оптимизиране на етапите по веригата за доставки. Внедряване на технологии и оптимизиране на  процесите чрез интегриране на иновативни решения е сигурна стратегия за повишаване на ефективността на логистиката на малките и средните предприятия. Инвестирането в софтуер за управление ви позволява да наблюдавате всички потоци в реално време и да оптимизирате процедурите, като предлагате по-голяма прозрачност на клиентите.

Съсредоточете се върху персонализираните и устойчиви опаковки. За да се организират различните фази на веригата на доставки на едно МСП, трябва да се вземе предвид и възможността за добавяне на всякакви персонализации на опаковките. Създаването на запомнящо се изживяване при разопаковане и инвестирането в персонализирани опаковки ще укрепи корпоративния имидж и ще позволи на малките предприятия да предложат добавена стойност, за да се разграничат от конкуренцията. Експериментирането с нови материали за опаковане на продуктите с оглед намаляване на въздействието на транспортните и складовите дейности върху околната среда позволява на малките и средните предприятия да подобрят дейността си в името на устойчивостта, предлагайки на обществеността по-положително възприятие за компанията.

Проверявайте и планирайте инвентаризацията. Едно от най-ефективните логистични решения за малките предприятия е правилното планиране на дейностите и транспорта, от складирането до инвентаризацията на стоките, което е от съществено значение за бързата реакция на нуждите на клиентите. Особено в сектора на търговията, където е необходима все по-голяма интеграция между онлайн и офлайн, става важно да се разработи гъвкав и многоканален подход, за да се постигне конкурентоспособност. Разчитането на един стратегически партньор може да бъде  решението за предлагане на цялостна и персонализирана услуга на клиентите.

Възприемете подход, основан на данни. Все по-бързото развитие на логистиката изисква от малките предприятия да възприемат подход за управление, основан на данни, способен да предложи по-аналитична визия за подобряване на производителността и повишаване на проследимостта и безопасността на пратките. За тези, които имат бизнес в областта на електронната търговия, наблюдението на данните може да помогне за оптимизиране на фазите на веригата на доставки и поддръжката на склада, за да се избегнат загубите, да се спестят ресурси и да се намали връщането на стоки. Ефективна стратегия, която да направи всички етапи на веригата за доставки по-точни, да ускори работата на склада и времето за доставка и да отговори на очакванията на клиентите.

Разчитайте на партньори, специалисти в логистиката. За да реагират гъвкаво и бързо на пазарните изисквания, малките и средните предприятия могат да изберат да възложат услуги на външни изпълнители, като разчитат на компании, специализирани в логистичния сектор. Стратегическо решение, за да могат да управляват точно дейностите по комплектоване, опаковане и доставка по всяко време на годината, като пестят време и ресурси.

За малките и средните предприятия не е лесно да намерят логистични партньори, способни да предоставят услуги, подходящи за техните нужди: МВЕ е уникален партньор на пазара, който може да предложи персонализирана логистика близо до вас. В допълнение към управлението на процесите на комплектоване, експертите на MBE се грижат за опаковането на продуктите, за да помогнат на компаниите да намерят идеалното решение за безопасно транспортиране и изпращане на стоките и да държат процеса под контрол през цялата година, добавяйки стойност към вашия бизнес.