#PeoplePossible

2600+ магазина в над 50 страни предлагат професионални услуги в сферата на доставките, микрологистиката, маркетинга, графичния дизайн и печат. Вече и в България можете да намерите Вашия доверен партньор!


За MBE България

MBE България е част от международната франчайз мрежа на Mail Boxes Etc. по света. Спазвайки визията за развитие на компанията, ние се стремим да създадем и развием мрежа от MBE центрове в цяла България.

Mail Boxes Etc. предоставя куриерски услуги, печат и маркетингови решения
за малки и средни предприятия и потребители на дребно чрез мрежа от независимо притежавани и франчайзингови локации. Обслужващите центрове на MBE улесняват дейностите на предприемачите, хората и бизнеса чрез лесна за достъп мрежа за разпространение и персонализирани услуги и продукти, предоставяни с отличаващо се уникално ниво на обслужване на клиентите.

 

 

Мисия и ценности на MBE

Същността на нашия бизнес винаги е отражение на специфичните нужди на нашите клиенти.

MBE подкрепя клиентите си и им помага да превърнат ежедневните си препятствия в постигнати цели.

ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ КЛИЕНТА

В MBE работим по най-добрия начин, за да задоволим нашите клиенти. Вслушваме се в техните притеснения, отговаряме на въпросите им и предлагаме персонализирани решения.

ЕМПАТИЯ

Поставяме се на мястото на клиентите, за да разберем техните нужди и очаквания и да им предложим решения с отношение и внимание.

KNOW-HOW

MBE ноу хау: знаем кога и къде да приложим нашите умения и познания, за да гарантираме на клиентите ни услуга на най-високо ниво.

ПРОАКТИВНОСТ

В MBE винаги работим в посока да предоставим решения за нуждите и проблемите на клиентите ни още преди те да възникнат. Работим неуморно всеки ден, за да предложим нови решения и идеи.

ИНОВАЦИЯ

Иновативни сме и винаги търсим нови решения. Подкрепяме клиентите си, създавайки нови процеси, методи и идеи, помагайки им да станат по-ефективни и продуктивни всеки ден.