#PeoplePossible

3150+ МВЕ центъра в 52 страни по цял свят предлагат професионални услуги в сферата на доставките, микрологистиката, маркетинга, графичния дизайн и печат. Вече и в България можете да намерите Вашия доверен партньор!


MBE център "Иван Вазов"

Адрес

1408 София, бул.Витоша 99

Работно време

понеделник - петък (09.00 - 18.00)

Телефон

+359 889 92 15 15

E-Mail

bg0002@mbe.bg

Мениджър

Надежда Илиева

CAPTCHA code