#PeoplePossible

3150+ МВЕ центъра в 52 страни по цял свят предлагат професионални услуги в сферата на доставките, микрологистиката, маркетинга, графичния дизайн и печат. Вече и в България можете да намерите Вашия доверен партньор!


MBE център "Троян"

Адрес

5600 Троян, ул. Васил Левски 14

Работно време

понеделник - петък (09.00 - 18.00)

Телефон

+359 878 55 55 43

E-Mail

office-troyan@mbe.bg

Мениджър

Татяна Чанева

CAPTCHA code